בני המשפחה היקרים

פרץ הוכמן ז"ל היה אדם משמו ומעלה, שלאורך חייו נאלץ להתמודד מול מצבים קשים שלא פעם נראו חסרי מוצא. 
כבר כנער בן 12 גילה תושייה ועוז רוח כשעזב את בית הוריו בגטו ורשה, התחזה לנער פולני ויחד עם קבוצת נערים התפרנס משירה וממכירת סיגריות בכיכר שלושת הצלבים כשבלילות הם ישנו בבתים עזובים ובבית הקברות. לימים נכתב ספר על עלילותיהם המרתקות  - "מוכרי הסיגריות מכיכר שלושת הצלבים". 

פרץ הוכמן לא שכח את משפחתו שנשארה בגטו ושוב ושוב חזר אליהם כדי להביא להם אוכל.
בפרוץ המרד של המחתרת הפולנית בורשה הצטרף בגיל 17 למורדים עם אחיו והצטיין בקרבות. הוא אף זכה בחמישה עיטורי גבורה מהגבוהים בצבא פולין.
בארץ הצטרף להגנה ולפלמ"ח, השתתף בקרבות בנגב ועם פירוק הפלמ"ח הצטרף לצה"ל ושירת בכל מלחמות ישראל עד 1973.

הנצחת זיכרו ופועלו של פרץ הוכמן בכיכר שלפנינו מבטאת את ההוקרה והערכה שלנו לרוחו האיתנה ולמאבקיו הנחושים באויבי העם היהודי בגולה וכאן בארץ ישראל.