אב"א אחימאיר זיכרונו לברכה, שהיה ממנהיגיה הרוחניים של התנועה הרוויזיוניסטית ובמשך שנים רבות נאבק במנדט הבריטי בארץ ישראל.

כהיסטוריון, הוגה דעות וכותב, שימשו לו המילים כלי נשק חד ויעיל, ובנוסף, הוא ארגן פעולות מחאה והפגנות, כדי שהן יעבירו את הכוח של המילים מהנייר אל הרחוב ואל המרחב הציבורי.

שם הן נתנו ביטוי לנחישות שלו, ושל  היישוב היהודי הקטן שהיה אז בארץ, להיאבק בכל הכוח למען עצמאותנו.

כי על-פי תפיסתו של אב"א אחימאיר- את הרעיון הלאומי-ציוני יש להגשים רק בפעילות אקטיבית, תוך נכונות להקרבה אישית.

הוא אכן יישם זאת בחייו ובדרך פעילותו, כשלא פעם הוא נידון על ידי השלטון הבריטי למאסר  וישב בבית הכלא.

היום, העיר הרצליה מביעה את הוקרתה לדרכו של אב"א אחימאיר -  האיש שאהב את ארצו ואת עמו ולא נרתע מהמחיר האישי שהיה עליו לשלם.

הכיכר והחורשה כאן יישאו מעכשיו את שמו וינציחו את פועלו. יהי זכרו ברוך.