אנחנו קוראים היום לכיכר שלפנינו על שמו של רן פקר ובכך נותנים ביטוי להערכה שלנו הן לתרומתו לביטחון המדינה והן לפעילותו הברוכה והמיוחדת לביטחון החברה, על כל המשמעויות שיש בכך.

אחרי שירות צבאי מפואר בחיל האוויר, ידע רן לנווט את כישוריו ואת רוח הנתינה שלו לעשייה עֶרְכּית מופתית, עם המיזם החשוב  שהקים    - "ידידוּת צהלה" למען בני נוער בארץ.

זהו מיזם ששם דגש על דור העתיד שלנו, תוך התמקדות בנושאים  של מעורבות חברתית, רצון לתרום לחברה ולמדינה, טיפוח מנהיגות, חשיבות השירות בצה"ל, ציונות ואהבת הארץ.

מה שהתחיל עם 12 בני נוער ביפו הפך עם השנים למיזם ארצי עם אלפי חניכים, עשרות קבוצות ומתנדבים רבים, שמלווים את הנערים ומעניקים להם ערכים חשובים.

כאשר פגשתי את רן נכבשתי בהתלהבות שלו ובדרך שבה פעל כדי לקדם ולשלב בני נוער בחברה, ומיד  התגייסתי לעניין. כך עשינו יחד בהרצליה כמה וכמה אירועים למען  "ידידות צהלה".  

העשייה המופלאה של רן מייצגת בעיניי את ישראל הטובה, הערכית וההומאנית. ישראל שלא רק מדברת על שוויון, צמצום פערים וסובלנות, אלא גם פועלת כדי להשיג אותם.

רן פקר, אני מצדיע לך!