חנוכת מגרש אימונים ע"ש רן מסיקה - מגרש הספורט ליד האצטדיון

אנחנו מנציחים היום את זכרו של רן מסיקה בדרך שכל כך מאפיינת אותו ואת האהבה הגדולה שלו לספורט בכלל, ולכדורגל  בפרט.

רן, שגדל והתחנך בהרצליה והיה מחובר בכל נשמתו לעיר, מונצח במתחם אימונים שישמש את הילדים בעיר כדי להתאמן ולשפר את יכולתם, ומי יודע, אולי מכאן תצא פעם הבשורה של עתיד הספורט בארץ.

משפחת מסיקה היקרה, כבר אחת עשרה (11) שנים רן איננו ואתם נאלצים לחיות עם געגוע בלתי פוסק וכאב שלא פוחת.

אין כאב ולא תחושת אובדן שיכולים להשתוות לכאב של הורים המאבדים את בנם.

אני שולח לכם חיבוק חם ומתפלל  שההנצחה היפה של רן והעובדה שהמתחם הזה יישא מעכשיו את שמו,

יקלו, ולו במעט, על ההתמודדות היומיומית שלכם עם החֶסֶר והאובדן של רן.

אנחנו מנציחים היום את זכרו של רן מסיקה בדרך שכל כך מאפיינת אותו ואת האהבה הגדולה שלו לספורט בכלל, ולכדורגל  בפרט.

רן, שגדל והתחנך בהרצליה והיה מחובר בכל נשמתו לעיר, מונצח במתחם אימונים שישמש את הילדים בעיר כדי להתאמן ולשפר את יכולתם, ומי יודע, אולי מכאן תצא פעם הבשורה של עתיד הספורט בארץ.

משפחת מסיקה היקרה, כבר אחת עשרה (11) שנים רן איננו ואתם נאלצים לחיות עם געגוע בלתי פוסק וכאב שלא פוחת.

אין כאב ולא תחושת אובדן שיכולים להשתוות לכאב של הורים המאבדים את בנם.

אני שולח לכם חיבוק חם ומתפלל  שההנצחה היפה של רן והעובדה שהמתחם הזה יישא מעכשיו את שמו,

יקלו, ולו במעט, על ההתמודדות היומיומית שלכם עם החֶסֶר והאובדן של רן.

אנחנו מנציחים היום את זכרו של רן מסיקה בדרך שכל כך מאפיינת אותו ואת האהבה הגדולה שלו לספורט בכלל, ולכדורגל  בפרט.

רן, שגדל והתחנך בהרצליה והיה מחובר בכל נשמתו לעיר, מונצח במתחם אימונים שישמש את הילדים בעיר כדי להתאמן ולשפר את יכולתם, ומי יודע, אולי מכאן תצא פעם הבשורה של עתיד הספורט בארץ.

משפחת מסיקה היקרה, כבר אחת עשרה (11) שנים רן איננו ואתם נאלצים לחיות עם געגוע בלתי פוסק וכאב שלא פוחת.

אין כאב ולא תחושת אובדן שיכולים להשתוות לכאב של הורים המאבדים את בנם.

אני שולח לכם חיבוק חם ומתפלל  שההנצחה היפה של רן והעובדה שהמתחם הזה יישא מעכשיו את שמו,

יקלו, ולו במעט, על ההתמודדות היומיומית שלכם עם החֶסֶר והאובדן של רן.

אנחנו מנציחים היום את זכרו של רן מסיקה בדרך שכל כך מאפיינת אותו ואת האהבה הגדולה שלו לספורט בכלל, ולכדורגל  בפרט.

רן, שגדל והתחנך בהרצליה והיה מחובר בכל נשמתו לעיר, מונצח במתחם אימונים שישמש את הילדים בעיר כדי להתאמן ולשפר את יכולתם, ומי יודע, אולי מכאן תצא פעם הבשורה של עתיד הספורט בארץ.

משפחת מסיקה היקרה, כבר אחת עשרה (11) שנים רן איננו ואתם נאלצים לחיות עם געגוע בלתי פוסק וכאב שלא פוחת.

אין כאב ולא תחושת אובדן שיכולים להשתוות לכאב של הורים המאבדים את בנם.

אני שולח לכם חיבוק חם ומתפלל  שההנצחה היפה של רן והעובדה שהמתחם הזה יישא מעכשיו את שמו,

יקלו, ולו במעט, על ההתמודדות היומיומית שלכם עם החֶסֶר והאובדן של רן.