דבר ראש העיר

הטקס שאנחנו מקיימים היום מבטא את ההערכה הרבה שלי באופן אישי, ושלנו, כעיר וכחברה, לתרומה האדירה של רב-אלוף משה לוי ורב-אלוף אמנון ליפקין- שחק זיכרונם לברכה, לביטחונה ולחוסנה של מדינת ישראל במשך עשרות שנים.

עבור שניהם זה היה מסלול ארוך, שהם הרגישו מחויבים לו מתוך רצון לשרת את המדינה ולפעול למענה בכל מחיר.

אלה הם ערכים חשובים, שאנחנו כאן, בהרצליה, פועלים ללא לאות על מנת להנחיל אותם לבני הדור הצעיר.

אם זה במסגרת החינוך הפורמלי - במערכי שיעור בבתי הספר ובמפגשים עם נציגי צה"ל, ואם זה במסגרות של החינוך הבלתי פורמלי, בתנועות הנוער ובמסגרות כגון "אַחַרַי" ו"צהלה", שמכשירות בני נוער לשירות משמעותי וְעֶרְכּי.

ברוח זו אני גם פועל להרחבת ההנצחה של אישים שפעלו ותרמו לחברה ולמדינה, כדי להעביר את המורשת שלהם לדורות הבאים.

אלה הם כמה מהדרכים שבהן אנחנו פועלים, ברוח האידיאלים שמשה לוי ואמנון ליפקין שחק ז"ל הציבו בפנינו.

והיום אנחנו נוקטים בצעד סמלי של הנצחתם ברחובות עירנו כדי להביע בכך את ההערכה הרבה שלנו, ובכך להגיד להם, וגם לכם בני המשפחה, מילה אחת: תודה!