הטקס שאנחנו מקיימים היום מבטא את ההערכה הרבה שלנו, כעיר וכחברה, לעשייה ולתרומה הרבה של יצחק שמיר ז"ל, ראש הממשלה השביעי של מדינת ישראל.

דרך חיים ארוכה ורבת עשייה עבר יצחק שמיר, והיא מבטאת את הדרך המרתקת שעשה העם היהודי על מנת לזכות בעצמאות ובמדינה.

כך היה בימי המאבק במנדט הבריטי, במסגרת המחתרות שפעלו בארץ,  אז היה שמיר חבר בלח"י, ובהמשך גם אחד ממפקדיו, ולאחר קום המדינה, באותו להט ובאותה נחישות, המשיך לשרת את המדינה כשהוא נשאר נאמן לעקרונותיו בכל התפקידים בהם כיהן, אם כיושב ראש הכנסת, כשר בממשלות ישראל וכמובן כראש הממשלה.

מסלול חייו מהווה עבורנו מופת של עשייה מתמשכת למען המדינה, תוך עמידה נחרצת, ללא פשרות, על עקרונותיו ועל תפישותיו המדיניות שבהן דבק כבר בנעוריו.

והיום אנחנו נוקטים בצעד סמלי של הנצחתו בעירנו כדי להביע בכך את ההערכה הרבה שלנו לעשייתו ולתרומתו.