אנחנו חונכים היום את גינת  הזיכרון על שם עזיז אליהו ז"ל, כדי להביע את ההערכה שלנו על פעילותו הציונית ארוכת השנים. פעילות שגבתה ממנו מחיר אישי ומשפחתי לא קל.

עזיז אליהו ז"ל, שהוכר בארץ כ"אסיר ציון", היה חבר בתנועת "החלוץ" בעיראק ואף נאסר וישב בכלא בבגדד, בגלל פעילותו הציונית.

גם כשעלה לארץ, בשנת 1950 , לא הפסיק עזיז ז"ל לפעול למען המדינה וביטחונה.  כאן הוא גויס לחיל המודיעין ושירת בו עד מותו בשנת 1974.

בכל השנים הללו הוא השתתף בפעולות תגמול ובמבצעים, בארץ ובחו"ל, שחלק מהם נשארו חסויים, למרות השנים הרבות שעברו מאז.

הוא לא הסתפק בכך, ובמקביל לפעילותו הביטחונית גם עזר לתלמידים שהתכוננו לבחינות הבגרות.

ויחד עם כל העשייה שלו למען הכלל, עזיז מצא את הזמן - האישי והמשפחתי – לתחביבים, כמו למשל טיולים אהבת הטבע ואופנועים.

אלה היו חיים מלאים ועשירים בעשייה, ואני מבקש להביע את הערכתי ותודתי לו ולכם, בני המשפחה.

תודה וערב טוב.